MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 9, nr 1 (31) 2018

Publ. 31.03.2018

Internet Rzeczy - rozwiązania modelowe

Internet of Things - Model Solutions

dr inż. Krzysztof NOWICKI, mgr inż. Oskar PIECHOWSKI

s. 10-33 DOI: DOI: 10.17274/AEZ.2018.31.02

Abstract

In this paper the term Internet of Things has been discussed together with its design. The results of testing a small ”Do It Yourself” Internet of Things network are presented. The experiment was established to experience synergy coming from the usage of multiple data sources (remote and local) and allow the communicating machines to make better decisions. The resulting test network can also be used as a model network as it adheres to the ITU recommendations for IoT.

Streszczenie

W pracy omówiono problemy projektowania i realizacji sieci typu internet rzeczy (IoT). Scharakteryzowano podstawowe cechy systemów, które pozwalają na zakwalifikowanie ich do kategorii internet rzeczy. Przedstawiono wyniki testowania małej sieci typu „zrób to sam” zaprojektowanej i wykonanej w duchu idei internetu rzeczy. Oceniono, czy udało się osiągnąć nową jakość i synergiczny efekt wynikający z wykorzystania wielu źródeł danych (zdalnych i lokalnych) w celu umożliwienia komunikującym się urządzeniom podejmowania lepszych decyzji. Zaproponowano, aby uzyskaną sieć testową wykorzystać jako model dydaktyczny sieci IoT, spełniającej rekomendacje ITU w tym zakresie.

Keywords

IoT, ITU

Słowa kluczowe

IoT, interfejsy, komunikacja

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] H. Krawczyk, S. Kaczmarek, K. Nowicki, „Aplikacje i usługi a technologie sieciowe”, WN PWN, Warszawa 2018
[2] M. Hung, T. Friedman, S. Ganguli, E.T. Heidt, V.K. Liu, T. Tsai, “Internet of Things Primer for 2017”, https://www.gartner.com/doc/3579717?ref=SiteSearch&refval=&pcp= mpe, 2017
[3] http://hadoop.apache.org/releases.html
[4] K. Włodarczyk, M. Asay, „Internet rzeczy ważniejszy dla biznesu niż Big Data”, https://www.computerworld.pl/news/Internet-rzeczywazniejszy-dla-biznesu, niz-Big-Data,408079.html
[5] A. Gontarz, „Pracownicy nie są gotowi na IoT", 2017-11-08; https://www.crn.pl/tags/ internet-rzeczy/
[6] A. Burger, ”Cisco Forecast: 3.4 Devices Connected to the Internet Per Person by 2020” [Online]. Available: http://www.telecompetitor.com/3-4-device-connections¬per-person-worldwide-2020-cisco-highlights-11th-visual-networking-index/
[7] K. Ashton, ”That ’internet of things’ thing.” [Online]. Available: http://www. rfidjournal.com/articles/view?4986
[8] ITU-T Y.4000 Overview of the Internet of things -[Online]. Available: http://handle. itu.int/11.1002/1000/11559
[9] ITU-T Y.101 : Global Information Infrastructure terminology: Terms and definitions -[On-line]. Available: http://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?id=4941&lang= en
[10]Siatka godzin – Automatyka i Robotyka (WETI) – Systemy Decyzyjne – Katalog informacyjny ECTS Politechniki Gdańskiej -https://ects.pg.edu.pl/siatka-godzin?courseId=10691&subCourseId=10695
[11]M. Michalski, J. Wiora, ”Możliwość zastosowania technologii internetu rzeczy w przetwornikach pH-metrycznych”, AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA; vol. 7, nr 4(26) 2016, DOI: 10.17274/AEZ.2016.26.10, s. 184–201
[12]https://www.linkedin.com/pulse/emerging-open-standard-protocol-stack-iot¬aniruddha-chakrabarti
[13]K. Nowicki, J. Światowiak, „Protokoły IPv6”, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2001, s. 1–214
[14]K. Nowicki, J. Światowiak, B. Gajda, „Problemy wdrażania protokołu IPv6”, Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 8-9 (2010)
[15]K. Nowicki, T. Uhl, „Internet Rzeczy a internetowy protokół sieciowy IP". Innowacje, pomiary i bezpieczeństwo w elektroenergetyce: INFOTECH, 2017, s. 40-44
[16]T. Salman & R. Jain (2017), “A Survey of Protocols and Standards for Internet of Things. Advanced Computing and Communications”.
[17]MQTT – Frequently Asked Questions: [Online]. Available: http://mqtt.org/faq
[18]The Python Software Foundation -”What is Python? Executive Summary”[Online]. Ava-ilable: https://www.python.org/doc/essays/blurb/
[19]Bash – Wikipedia. [Online]. Available: https://pl.wikipedia.org/wiki/Bash
[20]C (programming language) -Wikipedia [Online] https://en.wikipedia.org/wiki/C_ (programming_language)
[21]ThingSpeak Licensing FAQ [Online] – Available: https://thingspeak.com/pages/ license_faq
[22]F. Chung, “Onion Cloud Available Today”! – https://onion.io/onion-cloud-available¬today/
[23]What is AWS? – https://aws.amazon.com/what-is-aws/
[24]AWS IoT Core Features –-https://aws.amazon.com/iot-core/features
[25]AWS IoT Core Pricing -https://aws.amazon.com/iot-core/pricing/
[26]S. Palmer, “10 Best Internet of Things (IoT) Cloud Platforms”, https://www.devteam. space blog/10-best-internet-of-things-iot-cloudplatforms/
[27]Raspberry Pi Foundation –”What is Raspberry Pi?” [Online]. Available: https://www. raspberrypi.org/help/what-%20is-a-raspberry-pi/
[28]Dokumentacja platformy IoT Omega2 [Online] -Available: https://docs.onion.io/ omega2-docs/omega2.html#omega2
[29]J. Pieńczykowska, „Polska – kraj 55 mln komórek. Na każdego Polaka przypada dziś 1,5 telefonu” [Online] -Available http://www.polskatimes.pl/artykul/876736,polska-kraj 55 mln-komorek-na-kazdego-polaka-przypada-dzis-15-telefonu,id,t.html
[30]Nettigo: Moduł GSM / GPRS SIM800L -https://nettigo.pl/products/modul-gsm¬gprs-sim800l
[31]Czujnik DHT11 [Online] – Available: https://botland.com.pl/czujniki-temperatury/ 1314-czujnik-temperatury-i-wilgotnosci-dht11-50c.html
[32]Sonda wodoodporna z czujnikiem temperatury DS18B20 -1m [Online] -Ava¬ilable: https://botland.com.pl/czujniki-temperatury/1713-sonda-wodoodporna-z czujnikiem-temperatury-ds18b20-1m.html?search_query=sonda&results=59
[33]Waveshare TSL2581FN – cyfrowy czujnik natężenia światła otoczenia I2C [Online] -Available: https://botland.com.pl/czujniki-swiatla-ikoloru/8361-wavesharetsl2581fn-cyfrowy-czujnik-natezenia-swiatla-otoczenia-i2c.html
[34]Czujnik dymu i łatwopalnych gazów MQ-2 [Online] – Available: https://botland. com.pl/czujniki-gazu/3027-czujnik-dymu-i-latwopalnychgazow-mq-2-modulniebieski.html
[35]MQ-2 Semiconductor Sensor for Combustible Gas [Online] – Available: https://www. pololu.com/file/0J309/MQ2.pdf
[36]Overview of 1– Wire Technology and Its Use [Online] – Available: https://www. maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/1796
[37]I2C – What’s That? [Online] -Available: https://www.i2c-bus.org/
[38]M. Vanhoef, F. Piessens, “Key Reinstallation Attacks: Forcing Nonce Reuse in WPA2”