MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 8, nr 3 (29) 2017

Publ. 30.09.2017

Eksploatacja linii napowietrznych może być łatwiejsza

Overhead Power Lines Operation May be Easier

dr inż. Józef J. ZAWODNIAK

s. 52-56 DOI: 10.17274/AEZ.2017.29.04

Abstract

This this article presents selected technical issues related to the operation of the low and medium voltage overhead power lines. The role and importance of the proper execution of typical works resulting from planned operation and repair works in emergency conditions were indicated. A number of actions were taken to facilitate the implementation of these works.

Streszczenie

W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia techniczne związane z eksploatacją napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia. Wskazano na istotną rolę i znaczenie w prawidłowej realizacji typowych prac wykonawczych wynikających z planowej eksploatacji oraz prac naprawczych w warunkach awaryjnych. Omówiono szereg działań mających na celu ułatwienie wykonania tych robót.

Keywords

overhead line, operation

Słowa kluczowe

eksploatacja, liniie napowietrzne

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] "Album linii napowietrznych średniego napięcia 15÷20 kV z przewodami gołymi na żerdziach wirowanych, układ trójkątny LSNS 70(50)," t. I, PPU ELprojekt Sp. z o.o., STELEN Poznań 2008.
[2] "Album LSN napowietrznych linii średnich napięć 15–30 kV na słupach betonowych z przewodami o przekrojach 35 i 70 mm2," t. I, Energoprojekt Poznań, Poznań 1983.
[3] "Bezpol, Osprzęt do linii napowietrznych 110 kV, 220 kV, 400 kV," katalog firmowy, 2015.
[4] "Katalog linii napowietrznych średniego napięcia 15–20 kV z trójkątnym układem przewodów gołych 70 i 50 mm2 na pojedynczych żerdziach wirowych typu E i EM," Wirbet S.A., Poznań 2008.
[5] A. Rakowska, J.J. Zawodniak, „Problemy eksploatacyjne izolatorów liniowych SN,” VII Sympozjum Nowoczesne rozwiązania w budownictwie sieciowym, Ostrów Wielkopolski, 12-14.01.2011 r., s. 73–83.
[6] J.J. Zawodniak, „Doświadczenia terenowe a organizacja wyłączeń linii,” Energia Elektryczna 4/2015 s. 21–23.