MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

vol. 1, Nr 1 (1) 2010

Publ. 01.09.2010

Ograniczanie przepięć w systemach pomiarów, automatyki i sterowania

Overvoltage Limiting at Measurement, Automation and Control Systems

prof. dr hab. inż. Andrzej W. SOWA

s. 6-15 DOI:

Abstract

The characteristic feature of modern electronic system devices is their relatively low resistance to current and voltage surges coming from the power supply and signal transmission lines. Impulse voltages and currents are particularly dangerous for equipment operating in complex electronic systems, such as control and measurement systems in automated factories. In such cases, even minor damage of a single device can cause immobilization of the whole system and stop or reduce in production.

Streszczenie

Cechą charakterystyczną współczesnych urządzeń systemów elektronicznych jest ich stosunkowo niewielka odporność na działanie napięć i prądów udarowych dochodzących z sieci zasilającej oraz z linii przesyłu sygnałów. Napięcia i prądy udarowe są szczególnie groźne dla urządzeń pracujących w rozbudowanych systemach elektronicznych, np. w systemach sterowania i pomiarów w zautomatyzowanych zakładach przemysłowych. W takich przypadkach nawet drobne uszkodzenie pojedynczego urządzenia może spowodować unieruchomienie całego systemu i zatrzymanie lub ograniczenie produkcji. Rozpatrując zagrożenie udarowe, należy zwrócić szczególną uwagę na przepięcia powstające sporadycznie, o znacznych wartościach szczytowych, które: mogą uszkodzić urządzenie, są najczęściej lekceważone i nieuwzględniane zarówno przez instalatorów, jak i użytkowników urządzeń. Ochrona przed tego rodzaju zagrożeniem i stworzenie warunków zapewniających poprawne i bezawaryjne działanie urządzeń i systemów elektronicznych wymaga zastosowania odpowiednio dobranych i rozmieszczonych urządzeń do ograniczania przepięć.

Keywords

surge protection, current impuls, signal transmission lines

Słowa kluczowe

ograniczanie przepięć, prądy udarowe, przesył sygnałów

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

http://epismo-aez.pl/ograniczanie-przepi-w-systemach-pomiarow-automatyki-i-sterowania-bibliografia.php