MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 8, Nr 1(27) 2017

Publ. 31.03.2017

Formowanie wektorów napięcia wyjściowego w 5-fazowych falownikach napięcia

Generating the Output Voltages in the 5-phase Voltage Source Inverters 

dr hab. inż. Arkadiusz LEWICKI, mgr inż. Patryk STRANKOWSKI, dr hab. inż. Marcin MORAWIEC, dr hab. inż. Jarosław GUZIŃSKI

s. 28–37 DOI: 10.17274/AEZ.2017.27.03

Abstract

In the five-phase Voltage-Source Inverters, the activation of transistors results in simultaneous generation of two, interrelated

output voltage vectors. Control strategies for 5-phase induction motors require both voltage vectors generated in the inverter to have strictly

specified lengths and positions. Independent generation of two voltage vectors with the parameters determined in the induction motor

control system can be done by appropriate Pulse Width Modulation (PWM) strategy. This paper presents two methods of Space-Vector PWM

for five-phase inverters. Both solutions allow independent generation of both voltage harmonics with a higher priority of the first voltage

harmonic.

Streszczenie

W falownikach pięciofazowych załączenie wektorów aktywnych powoduje jednoczesne formowane dwóch zależnych od

siebie wektorów napięcia wyjściowego. Do sterowania pięciofazowymi silnikami indukcyjnymi wektory te muszą mieć ściśle określone

długości i położenia. Niezależne formowanie dwóch wektorów napięcia o parametrach określonych w układzie sterowania silnikiem

wymaga zastosowania odpowiedniej strategii modulacji szerokości impulsów (MSI). W artykule przedstawiono dwie metody formowania

napięć wyjściowych w falownikach pięciofazowych. Oba rozwiązania umożliwiają niezależne formowanie dwóch wektorów napięcia

przy zachowaniu priorytetu generowania napięcia pierwszej harmonicznej.

Keywords

Space-Vector Pulse Width Modulation, five-phase inverter, electrical drive

Słowa kluczowe

modulacja wektorowa, pięciofazowy falownik napięcia, napęd elektryczny

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] E. Levi, R. Bojoi, F. Profumo, H.A. Toliyat, S. Williamson, “Multiphase induction motor drives – a technology status review,” Iet Electr. Power

Appl., Vol. 1, No. 4, P. 489, 2007.

[2] E. Levi, “Multiphase electric machines for variable-speed applications,” IEEE Trans. Ind. Electron., Vol. 55, No. 5, Pp. 1893–1909, 2008.

[3] J. Guzinski, G. Kostro, P. Strankowski, M. Morawiec, A. Iqbal, “Pięciofazowy silnik Indukcyjny – budowa I właściwości napędowe,”

Autom. Elektr. Zakłócenia, Vol. 7, No. 4, 2016.

[4] F. Wilczynski, M. Morawiec, P. Strankowski, J. Guzinski, A. Lewicki, “Sensorless field oriented control of five phase induction motor with third

harmonic injection,” 2017, Pp. 392–397.

[5] L. Parsa, “On advantages of multi-phase machines,” In Iecon Proceedings (Industrial Electronics Conference), 2005, Vol. 2005,

Pp. 1574–1579.

[6] Huangsheng Xu, H.A. Toliyat, L.J. Petersen, “Five-phase induction motor drives with DSP-based control system,” IEEE Trans. Power Electron.,

Vol. 17, No. 4, Pp. 524–533, Jul. 2002.

[7] S. Gataric, “A polyphase cartesian vector approach to control of polyphase ac machines,” In Conference Record Of The 2000 IEEE

Industry Applications Conference. Thirty-fifth ias annual meeting and world conference on industrial applications of Electrical Energy

(Cat. No.00ch37129), 2000, Vol. 3, Pp. 1648–1654.

[8] P.S.N. De Silva, J.E. Fletcher, B.W. Williams, “Development of space vector modulation strategies for five phase voltage source inverters,”

In Power Electronics, Machines and Drives, 2004. (Pemd 2004). Second International Conference On (Conf. Publ. No. 498), 2004, Vol. 2,

P. 650—655 Vol.2.

[9] A. Iqbal And E. Levi, “Space vector modulation schemes for a five-phase voltage source inverter,” In 2005 European Conference on Power

Electronics and Applications, 2005, Pp. 1–12.

[10] H. M. Ryu, J. H. Kim, And S. K. Sul, “Analysis of multiphase space vector pulse-width modulation based on multiple D-Q spaces concept,”

IEEE Trans. Power Electron., Vol. 20, No. 6, Pp. 1364–1371, 2005.