MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 2, Nr 1 (3) 2011

Publ. 23.01.2011

Moce i kompensacja w obwodach z odkształconymi i niesymetrycznymi przebiegami prądu i napięcia. Część 3. Składowe fizyczne prądu w obwodach jednofazowych z odbiornikami generującymi harmoniczne

Powers and compensation in circuits with nonsinusoidal and asymmetrical voltages and currents Part 3. Currents' Physical Components in single -phase circuits with harmonics generating loads

prof. dr hab. inż. Leszek S. CZARNECKI

s. 56-65 DOI:

Abstract

Power properties of circuits with nonsinusoidal voltages and currents, even apparently indistinguishable with respect to the voltage and current waveform, can differ substantially depending on where the source of distortion is located.

Streszczenie

Właściwości obwodów z niesinusoidalnymi przebiegami prądu i napięcia, nawet pozornie nierozróżnialnych ze względu na kształt napięcia i prądu na zaciskach odbiornika, mogą zasadniczo się różnić zależnie od tego, czy odkształcenie pochodzi znapięcia zasilania czy z nieliniowości lub niestacjonarności odbiornika. Rozróżnienie tych dwóch sytacji ma zasadnicze znaczenie zarówno dla opisu właściwości energetycznych obwodu jak i dla metod poprawy współczynnika mocy i redukcji odkształceń prądu i napięcia. W praktyce, obie te sytuacje są na siebie nałożone i teoria mocy oraz metody kompensacyjne muszą ten fakt brać pod uwagę. Niniejszy artykuł przedstawia opis takich układów za pomocą teorii mocy Składowych Fizycznych Prądu, (CPC - Currents Physical Components) oraz podstawy ich kompensacji w odniesieniu do obwodów jednofazowych.

Keywords

Currents Physical Components, CPC theory, compensation, power definitions

Słowa kluczowe

Teoria Składowych Fizycznych Prądu, kompensacja, definicje mocy

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] Steinmetz, Ch.P.: (1892) Does the phase displacement occur in the current of electric arcs? (In German), ETZ, 587.
[2] Czarnecki, L.S.: (1984) Considerations on the reactive power in nonsinusoidal situations, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, IM-34 No. 3, 399-404.
[3] Czarnecki, L.S.: (2005) Moce w Obwodach Elektrycznych z Niesinusoidalnymi Przebiegami Prądów i Napięć, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
[4] Czarnecki, L.S., Swietlicki, T., (1990) Powers in nonsinusoidal networks, their analysis, interpretation and measurement, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, IM-39, No.2, 340-344.