MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 2, Nr 3 (5) 2011

Publ. 25.09.2011

Niezawodne zasilanie systemów automatyki przemysłowej

Reliable power supply in automatics

mgr inż. Peter STOLZ

s. 50-68 DOI:

Abstract

Reliability and safety are the most important factors of quality in automatic control engineering. To fulfill these requirements on a limited budget is the most important aim of a design engineer. The article presents many practical methods how to achieve a high level of reliability and safety in automatics, particularly for power supply.

Streszczenie

Niezawodność jest obok bezpieczeństwa najważniejszym wskaźnikiem jakości systemów automatyki przemysłowej. Pogodzenie często przeciwstawnych interesów niezawodności i bezpieczeństwa, przy jednoczesnym nieprzekroczeniu budżetu inwestycji należy do najważniejszych zadań inżyniera-projektanta. W artykule przedstawiono szereg praktycznych metod umożliwiających uzyskanie wysokiego poziomu niezawodności projektowanego systemu automatyki, ze szczególnym uwzględnieniem toru zasilania.

Keywords

reliable power supply, automatics, control engineering

Słowa kluczowe

niezawodne zasilanie, automatyka, tor zasilania, bezpieczeństwo

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] VDI/VDE2180 Blatt 5; Sicherung der Anlagen der Verfahrenstechnik mit Mitteln der
Meß-, Steuerungs- und Regelungstechnik. Bauliche und Installationstechnische
Maßnahmen zur Funktionssicherung von Meß-, Steuerungs- und
Regelungseinrichtungen in Ausnahmezuständen
[2] API Recommended Practice 540; Electrical Installations in Petroleum Processing
Plants; Section 9 – Power Systems for Instrumentation and Process Control
[3] API Recommended Practice 550; Manual on Installation of Refinery Instruments
and Control Systems; Part I – Process Instrumentation and Control; Section 11 –
Electrical Power Supply
[4] D.A. Coggan, ISA Fundamentals of Industrial Control (2nd Edition)
[5] VDI/VDE2180 Blatt 5; Sicherung der Anlagen der Verfahrenstechnik mit Mitteln der
Meß-, Steuerungs- und Regelungstechnik. Bauliche und Installationstechnische
Maßnahmen zur Funktionssicherung von Meß-, Steuerungs- und
Regelungseinrichtungen in Ausnahmezuständen.
[6] NE 48 Version: 22.07.2003 Auxiliary Electric Power Supply
[7] NE 48 Version: 22.07.2003 Auxiliary Electric Power Supply
[8] NE 48 Version: 22.07.2003 Auxiliary Electric Power Supply
[9] NE 48 Version: 22.07.2003 Auxiliary Electric Power Supply
[10] NE 23 Version: 07.04.2004 Extra Low Voltage Circuits with Safe Separation
[11] DIN VDE 0110-1 / DIN EN 60664-1 (2008): Koordynacja izolacji urządzeń
elektrycznych niskiego napięcia[12] NE 23 Version: 07.04.2004 Extra Low Voltage
Circuits with Safe Separation
[13] Broszura P&F 07/09/2007 192342 “Power Rail”
[14] Broszura Siemens AG Sitop Select C98130-A7524-A1-05-7419 (2008)
[15] Broszura Phoenix Contact MNR 52004102/15.04.2008-00(2008)
[16] Broszura Phoenix Contact: 2866776 (2008)
[17] Broszura Siemens AG System Safety AS-FE-II-001-V10-EN (2008)
[18] Broszura Siemens AG: AutomationSystem S7-400 Hardware and Installation
A5E00850741-01 (2008)
[19] Broszura Siemens AG: Systemhandbuch S7-400HF, 09/2007, A5E00267693-03
(2008)
[20] Broszura HIMA Paul Hildebrandt GmbH + Co KG: Programmierbare Systeme;
Systemfamilien H41q und H51q Katalog HI 800 262 CDA (2007)
[21] Broszura Triconex: Tricon Theory of Operation (2006)
[22] Broszura Triconex: Tricon Theory of Operation (2006)
[23] Broszura Triconex: Tricon Theory of Operation (2006)