MENU

dr inż. BORYŃ Henryk

Ukończył studia na Wydziale Elektrycznym (obecnie Elektrotechniki i Automatyki) Politechniki Gdańskiej. Studiował na kierunku elektrotechnika, specjalność: aparaty elektryczne. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1981 r. Jest zatrudniony w Zakładzie Wysokich Napięć i Aparatów Elektrycznych Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej na stanowisku docenta. Jego specjalnością naukową jest technika wysokich napięć, a w szczególności ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa oraz zagadnienia techniki kablowej. Prowadził badania w zakresie wytrzymałości elektrycznej izolacji polietylenowej wysokonapięciowych kabli elektroenergetycznych i aparatów elektrycznych. Zajmował się zagadnieniami konstrukcji układów izolacyjnych w dziedzinie aparatury łączeniowej oraz osprzętu do kabli o izolacji z tworzyw sztucznych. Jest autorem lub współautorem łącznie ponad 80 publikacji, 10 skryptów i dydaktycznych materiałów pomocniczych, 6 krajowych patentów i zgłoszeń patentowych. Członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich, rzeczoznawca Izby Rzeczoznawców SEP w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych.