MENU

prof. dr hab. WOŹNICKA Urszula

Studia:  

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 

Wydz. Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej,  specjalizacja: Techniczna Fizyka Jądrowa. 

Praca: 

IFJ PAN, kolejno kier. pracowni, kier. zakładu, kier. oddziału (Oddział Zastosowań Fizyki i Badań Interdyscyplinarnych).  

Specjalista w zakresie transportu promieniowania jądrowego w materii – m.in. wieloletnia współpraca z Wydz. Fizyki Reaktorowej Chalmers Univ. of Technology (Göteborg, Szwecja), z Wydz. Geologii, Geofizyki i Ochrony Srodowiska AGH (dot. jądrowych sond otworowych). Udział w europejskich programach EURATOM, EUROfusion. W latach 2011-2014 kier. ogólnopolskiego grantu „Badania i rozwój technologii dla kontrolowanej fuzji termojądrowej” (w ramach strategicznego projektu badawczego NCBiR "Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej").