MENU

mgr inż. SCHWANN Mirosław

Magister inżynier elektryk, absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej i studiów podyplomowych: Pedagogicznego, Zarządzania i Przedsiębiorczości oraz Prawa Pracy. Ekspert branży elektroenergetycznej, w szczególności w zakresie: standaryzacji technicznej kabli, przewodów oraz urządzeń i aparatów elektrycznych, normalizacji i dyrektyw europejskich, bezpieczeństwa pracy, a także technologii prac pod napięciem.

Członek działających przy PTPiREE w Poznaniu 4 zespołów zadaniowych: ds. linii napowietrznych z przewodami izolowanymi, ds. stacji transformatorowych SN/nn, ds. prac pod napięciem, ds. ochrony przeciwporażeniowej i przeciwprzepięciowej. Członek Rady Nadzorującej Jednostki Certyfikującej Instytutu Energetyki w Warszawie. 

Wykładowca przedmiotów zawodowych dla studentów Politechnik, Techników Elektrycznych oraz wykładowca i trener zajęć na kursach zawodowych dla elektryków.

Członek Rad Programowych konferencji naukowo-technicznych.

Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji w czasopismach branżowych, materiałach konferencyjnych (w tym 7 międzynarodowych). Prelegent kilkudziesięciu referatów na konferencjach, seminariach i sympozjach branżowych.