MENU

mgr inż. SZTUKOWSKI Jacek

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznań skiej w Poznaniu. W 1994 roku uzyskał tytułmgr inż. i od tego okresu związany jest z energetyką zawodowąw ówczesnym Zakładzie Energetycznym SA w Olsztynie. Obecnie pracuje w ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie na stanowisku Dyrektora Rejonu Dystrybucji w Olsztynie i Szczytnie. Od 1995 roku zajmuje się tematykąprac pod napięciem w sieciach elektroenergetycznych. Od 1997 roku jest jednym z pierwszych instruktorów w Polsce prac pod napięciem w sieciach napowietrznych średnich napięć . Zainteresowania pozazawodowe to sporty wodne i narty. email: jacek.sztukowski@energa.pl