MENU

dr hab. STYSZYŃSKA Anna

Absolwentka  Uniwersytetu  im.  A.  Mickiewicza  (1977),  stopnie  naukowe:  dr  nauk  przyrodniczych (1983), dr hab. nauk o Ziemi (2006), Praca: 1977-2015 Wyższa Szkoła Morska / Akademia Morska w Gdyni;  prac.  n-t,  następnie  od  st.  asystenta  do  prof.  nzw. W  latach  2007  do  2015  była  kierownikiem Katedry Meteorologii i Oceanografii Nautycznej Wydziału Nawigacyjnego AM w Gdyni.  Specjalizuje   się   w   problematyce   oceanograficznej,   meteorologii   i   klimatologii   oraz   katastrof naturalnych.  Głównym  obszarem  jej  zainteresowań  badawczych  jest  problematyka  warunków  hydro-klimatycznych obszarów polarnych i mechanizmów współczesnych zmian klimatu oraz zmiany klimatu w basenie Bałtyku. Była uczestnikiem polskiej ekspedycji antarktycznej w roku 1987/88, odbyła liczne rejsy  na  akwenach  polarnych.  Jest  autorem  bądź  współautorem  około  140  artykułów  naukowych, rozdziałów  w  monografiach  i  monografii,  redaktorem  monografii  i  czasopism  naukowych.  Jest  członkiem  Komitetu  Badań  Polarnych  przy  Prezydium  PAN.  Od  roku  2015  pracuje  na  Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego (uczelnianego).