MENU

prof. dr hab. MARSZ Andrzej A.

Absolwent Uniwersytetu im A. Mickiewicza (1963 r), stopnie i tytuły naukowe: dr nauk przyrodniczych (1968),  dr  hab.  nauk  geograficznych  (1972),  prof.  nauk  przyrodniczych  (1988).  Praca:  1963-1975 Instytut Geografii UAM w Poznaniu (stanowiska - od asystenta do docenta), w r 1975 przeniesiony służbowo przez Ministra Gospodarki Morskiej do Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni (obecnie Akademia Morska) na stanowisko docenta na Wydziale Nawigacyjnym, prof. nzw 1988-1994, prof.zw.  od 1994 r. W  latach  1984-2007  był  kierownikiem  Katedry  Meteorologii  i  Oceanografii  Nautycznej  Wydziału Nawigacyjnego AM w Gdyni. W roku 2015 zrezygnował z pracy w Akademii Morskiej w Gdyni.  Specjalizuje się w problematyce oceanograficznej, meteorologii i klimatologii. Głównym obszarem jego zainteresowań  badawczych  są  zagadnienia  mechanizmów  klimatotwórczych  w  Arktyce  i  Antarktyce, współoddziaływania oceanu i atmosfery i procesów wielkoskalowych zmian klimatu, zmiany klimatu w basenie  Bałtyku.  Był  uczestnikiem  czterech  polskich  ekspedycji  antarktycznych  (1977/78, 1978/79, 1984/85  i  1987/88),  odbył  liczne  rejsy  badawcze  do  Arktyki,  pływał  na  niemal  wszystkich  akwenach Ziemi. Jest autorem bądź współautorem ponad 250 opublikowanych artykułów naukowych, rozdziałów w  monografiach,  monografii,  redaktorem  monografii  i  różnych  wydawnictw  naukowych.  Członek Komitetu Badań Polarnych przy Prezydium PAN.