MENU

dr inż. SKIBA Andrzej

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej (rok 1971). Od lipca 1971 roku pracuje w Katedrze Elektrotechniki Teoretycznej na Wydziale Elektrycznym (obecnie Elektrotechniki i Automatyki) Politechniki Gdańskiej, - stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1985 roku, - jest autorem lub współautorem 27 publikacji naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych lub w materiałach konferencyjnych krajowych oraz międzynarodowych konferencji naukowych. Współautor 12 niepublikowanych opracowań inżynierskich związanych z pracami umownymi oraz dwóch skryptów dydaktycznych dla studentów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.