MENU

Prof. dr hab. inż. RONKOWSKI Mieczysław

dr hab. inż. Mieczyslaw Ronkowski tytuły mgr inż., dr inż. i dr hab. inż. uzyskał na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej odpowiednio w 1969, 1979 i 1996 roku. Od 1969 związany zawodowo z Politechniką Gdańską, obecnie zatrudniony na stanowisku profesora PG w Katedrze Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych. W latach 1992 i 1993 pracował w Towarzystwie Przemysłu Naukowego "URALELECTROTYAZHMASH" (Jekaterynburg, Rosja) jako przedstawiciel techniczny Vendor Surveillance Corporation (Irvine, Kalifornia, USA) do zadań w zakresie inżynierii jakości w projekcie dotyczącym magazynowania energii w polu magnetycznym. W roku 1996, 1998,1999, 2000, 2001 2002 i 2003 roku został zaproszony na pobyt jako profesor wizytujący do INP-ENSEEIHT do Tuluzy we Francji. Jest autorem i współautorem 190 publikacji naukowych. Jego obecne zainteresowania skupiają się na projektowaniu, modelowaniu (przy zastosowaniu metod polowych i obwodowych) i badaniach maszyn elektrycznych z magnesami trwałymi (zwłaszcza maszyn do napędów pojazdów i systemów przetwarzania energii wiatru) oraz silniki piezoelektryczne. Jest członkiem Polskiego Związku Elektrotechniki i członkiem IEEE w Nowym Jorku.