MENU

dr inż. PAPLICKI Piotr

Studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Szczecińskiej ukończył w 2001 roku, stopień naukowy uzyskał w 2006. Od roku 2005 pracuje jako nauczyciel akademicki w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. W latach 2008-2010 pełnił funkcję kierownika Zakładu Urządzeń Elektrycznych i Elektrotechniki Morskiej w Instytucie Elektrotechniki Politechniki Szczecińskiej. Od roku 2010 adiunkt w Katedrze Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych ZUT w Szczecinie.