MENU

dr inż. NOWICKI Krzysztof

Krzysztof  Nowicki  pracuje  od  ponad  30  lat  na  Wydziale  Elektroniki,  Telekomunikacji  i Informatyki   Politechniki   Gdańskiej.   Jego   zainteresowania   naukowe   i   pasja   to   sieci komputerowe.  Jest  autorem  i  współautorem  ponad  200  prac  naukowych  oraz  pięciu  książek, w  tym  dwóch monografii  uhonorowanych  nagrodami  Ministra  Szkolnictwa  Wyższego  i Edukacji  (Sieci  LAN,  MAN  i  WAN  - protokoły  komunikacyjne;  Przewodowe  i  bezprzewodowe sieci LAN).  Jest  też  bardzo  dobrze  oceniany  przez  studentów,  np.  w  2015  został  wybrany  przez studentów  najlepszym wykładowcą  na  swoim  Wydziale  (znalazłsię  w  czwórce  najlepszych na Politechnice Gdańskiej).