MENU

dr inż. NAMIOTKO Rafał

Rafał Namiotko - aktywność zawodową prowadzi w obszarze kompatybilności elektromagnetycznej, koncentrując się na badaniach, diagnozowaniu i analizowaniu stanu oraz uwarunkowań kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń i systemów. W 2000 roku ukończył Politechnikę Gdańską, Wydział Elektrotechniki i Automatyki uzyskując tytuł magistra inżyniera o specjalności automatyka i robotyka. W 2007 roku otrzymał tytuł doktora inżyniera w zakresie telekomunikacji. Autor i współautor ponad trzydziestu publikacji oraz artykułów w obszarze kompatybilności elektromagnetycznej prezentowanych na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Członek Sekcji Kompatybilności Elektromagnetycznej przy Polskiej Akademii Nauk. Kierownik Laboratoriów Badawczych oraz członek Rady Naukowej Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni.