MENU

prof. dr hab. inż. MAKSYMIUK Jan

prof. dr hab. inż. Jan MAKSYMIUK - ur. w roku 1932. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej (1956 r.). Doktorat w roku 1964, habilitacja w 1970, tytuł profesora nadzwyczajnego w 1979, profesora zwyczajnego w 1989. Od roku 1953 pracownik Politechniki Warszawskiej (Katedra Przyrządów Rozdzielczych, później Instytut Wielkich Mocy i Wysokich Napięć - na emeryturze od 2006). Specjalista w zakresie aparatów elektrycznych, zwłaszcza SN i WN - ich projektowania, badań i diagnostyki. Staże przemysłowe w kraju, w Szwecji, w ZSRR. Staże naukowe w Szwajcarii, NRD, RFN, WRL, Finlandii, Hiszpanii i we Włoszech. Autor licznych podręczników i monografii z zakresu aparatów elektrycznych. Wykłady na Politechnikach w Dreźnie, Zurychu i Akwizgranie. Członek SEP od roku 1965. W Izbie Rzeczoznawców od roku 1969 - jako Rzeczoznawca a następnie również jako weryfikator i kierownik Działu 01 (od roku 1975); przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej od roku 1997. W latach 1990 - 2010 redaktor naczelny kwartalnika Komitetu Elektrotechniki PAN "Archiwum Elektrotechniki", od roku 1970 dotąd redaktor działowy -Prac Naukowo - Badawczych P.W. - Seria ELEKTRYKA.