MENU

prof. dr hab. inż. LORENC Józef

Prof. dr hab. inż. Józef Lorenc jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej. Od roku 1995 pracuje na stanowisku profesora i od 1996 roku pełni funkcję dyrektora Instytutu tej Uczelni. Osiągnięcia naukowe i techniczne autora dotyczą zabezpieczeniowej automatyki elektroenergetycznej i przede wszystkim wiążą się z opracowywaniem, wdrażaniem do produkcji i eksploatowaniem nowych, efektywnych kryteriów działania zabezpieczeń sieci elektroenergetycznych. Oryginalnymi i doniosłymi osiągnięciami naukowymi są admitancyjne kryteria działania zabezpieczeń ziemnozwarciowych oraz metody pomiaru wielkości doziemnych sieci średnich napięć. Autor jest współautorem opracowań dotyczących algorytmów działania zabezpieczeń cyfrowych realizowanych w systemach CZIP. Opracowane rozwiązania są stosowane i eksploatowane w elektroenergetyce na terenie całego kraju a algorytmy admitancyjnych zabezpieczeń ziemnozwarciowych stały się rozwiązaniami powszechnie stosowanymi w systemach elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. Autor jest członkiem Polskiego Komitetu CIGRE oraz sekcji Systemy Elektroenergetyczne Komitetu Elektrotechniki PAN. Jest również członkiem Komisji Nauk Elektrycznych PAN Oddział w Poznaniu, Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS) oraz Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP).