MENU

prof. dr hab. inż. KRZEMIŃSKI Zbigniew

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej. Stopień doktora uzyskał na Politechnice Łódzkiej w roku 1983, zaś stopień doktora habilitowanego na Politechnice Śląskiej w Gliwicach w 1991 roku. Obecnie jest profesorem zwyczajnym i Kierownikiem Katedry Automatyki Napędu Elektrycznego na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Głównym obszarem jego zainteresowań naukowych jest modelowanie i symulacja układów energoelektroniki i napędu przekształtnikowego z wykorzystaniem procesorów DSP. Jest autorem dziesiątków publikacji i artykułów naukowych oraz patentów i wdrożeń wyników pracy naukowej do przemysłu. W roku 2001 opublikował monografię pt. "Cyfrowe sterowanie maszynami elektrycznymi", która stanowi kompendium wiedzy z zakresu algorytmów sterowania układami napędowymi z zasilaniem przekształtnikowym. Hobby: żeglarstwo.