MENU

dr inż. KNITTER Jerzy A.

Jerzy A. Knitter. Dr inż. elektroenergetyk automatyk, wieloletni pracownik Instytutu Energetyki, Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych oraz Elektrociepłowni Wybrzeże S.A. Specjalista w zakresie automatyki oczyszczania spalin, redukcji zanieczyszczeń gazowo pyłowych, oraz eksploatacji urządzeń odpylających, szczególnie w elektrowniach, elektrociepłowniach, a także w przemyśle. Rzeczoznawca SEP w zakresie elektrowni i elektrociepłowni, posiada uprawnienia projektowe i budowlane w branży elektrycznej. Autor wielu artykułów publikowanych w Energetyce, Ochronie Powietrza i innych czasopismach technicznych, autor i współautor licznych nowatorskich opracowań naukowo technicznych oraz ekspertyz. Laureat Konkursów Ochrony Powietrza Atmosferycznego, autor kilku patentów i wielu wniosków racjonalizatorskich w elektrociepłowniach. Posiadacz certyfikatów w zakresie audytowania wg norm środowiskowych i jakościowych oraz uprawnień do sporządzania świadectw energetycznych. Wieloletni wykładowca przedmiotu Technika oczyszczania spalin na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Gdyni. Wyróżniony medalami zasłużonego pracownika dla Elektrociepłowni oraz Energetyki, odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.