MENU

mgr inż. BABŚ Adam

Adam Babś jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej. Od wielu lat pracuje w Gdańskim Oddziale Instytutu Energetyki, kierując jednym z zakładów tego Instytutu. Łącząc prace badawcze z praktyką inżynierską nabył duże doświadczenie praktyczne pracując jako realizator projektów z dziedziny automatyki energetycznej w wielu miejscach na świecie. Adam Babś jest specjalistą w dziedzinie protokołów komunikacyjnych w energetyce prowadząc wraz z grupą specjalistów z Zakładu szkolenia w zakresie wymiany informacji w energetyce. Od szeregu lat publikuje artykuły na konferencjach krajowych i zagranicznych oraz bierze czynny udział w pracach grupy roboczej CIGRE. Jest również członkiem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego uczestnicząc w przygotowaniu norm związanych z komunikacją w energetyce. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu opracowań naukowo-badawczych, około stu artykułów opublikowanych w literaturze technicznej krajowej i zagranicznej a także współautorem czterech patentów. Obecnie jego zainteresowania zawodowe dotyczą wdrożeń w zakresie techniki fazorów synchronicznych, dynamicznej obciążalności linii przesyłowych oraz inteligentnych systemów pomiarowych.