MENU

dr hab. inż. KATULSKI Ryszard

Dr hab. inż. Ryszard J. Katulski, profesor Politechniki Gdańskiej na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Kierownik katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych, specjalista w dziedzinie telekomunikacji bezprzewodowej, a zwłaszcza propagacji fal radiowych i techniki antenowej.Autor lub współautor przeszło 300 artykułów i referatów oraz rozdziałów książkowych, opublikowanych w kraju i za granicą.Wypromował czterech doktorów, zaś trzech następnych finalizuje prace doktorskie. Przewodniczący Rady Naukowej Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej SA w Gdyni oraz członek Rady Naukowej w Instytucie Łączności w Warszawie.Ponadto jest członkiem IEEE AP (Antennas and Propagation), COM (Communications) i EMC (Electromagnetic Compatibility) Societies w USA, IEICE w Japonii oraz Sekcji Telekomunikacji i Sekcji Kompatybilności Elektromagnetycznej Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk.