MENU

dr hab. inż. JĘDRUCH Wojciech

Profesor nadzwyczajny w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni i w Politechnice Gdańskiej, a w latach 70 i 80 przez trzy lata pracownik badawczy i visiting professor w University of Alberta w Edmonton w Kanadzie. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji, głównie w zakresie inteligencji zespołowej i sztucznego życia, symulacji komputerowej i zastosowań sztucznych sieci neuronowych. Współautor monografii ,,Sztuczne sieci neuronowe" (PWN, Warszawa, 1996) oraz czterech skryptów akademickich. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z metod sztucznej inteligencji, a w latach 2000 kilkakrotnie przeprowadził cykle wykładów w Denmark Technical University w Lyngby. Wypromował 3 doktorów. Kierował grantem MNiSW ,,Strategie i procedury tworzenia i negocjacji ontologii dziedzinowych" oraz dwoma grantami promotorskimi.