MENU

prof. dr hab. inż. HRYŃCZUK Jerzy

Prof. dr hab. inż. Jerzy Hryńczuk życie zawodowe związał z Politechniką Gdańską, w której pracował od roku 1954 do roku 2001, poczynając od stanowiska asystenta aż do stanowiska profesora zwyczajnego. Jego zainteresowania naukowe obejmują bardzo szeroki obszar tematyczny. Przez wiele lat zajmował się: elektrodynamiką, fizyką plazmy, fizyką wysokich gęstości energii, polami sprzężonymi oraz analizą wymiarową i teorią podobieństwa. W ramach rozprawy doktorskiej wyjaśnił zagadnienie tzw. naskórkowości udarowej. W rozprawie habilitacyjnej podjął próbę wyjaśnienia rozpadu prążkowego eksplodujących przewodów. Głównym osiągnięciem prof. Jerzego Hryńczuka jest opracowanie unikalnej i oryginalnej metody opisu pola elektromagnetycznego opartej na teorii Feynmana. Prof. Jerzy Hryńczuk jest znakomitym dydaktykiem, erudytą, umiejącym porwać swoich słuchaczy. Prowadził zajęcia dydaktyczne z matematyki, fizyki, a głównie z podstaw elektrotechniki i elektrotechniki teoretycznej. Wychowawca wielu pokoleń inżynierów elektryków. Przez wiele lat uznawany za najlepszego nauczyciela akademickiego na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki. Promotor kilkunastu rozpraw doktorskich. Twórca szkoły naukowej z elektrotechniki teoretycznej. Dorobek publikacyjny Prof. J. Hryńczuka jest bardzo duży. Jest to ponad 100 artykułów i referatów. Należy podkreślić, że dewizą Profesora jest to, że nie liczba publikacji jest ważna lecz ich jakość. W zasadzie w każdej publikacji rozważał oryginalny problem naukowy.