MENU

dr AMBROCH Krystyna

Przebieg pracy zawodowej

Politechnika Gdańska Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej 
Stanowisko Adiunkt

WYKSZTAŁCENIE
Praca magisterska: Słabe topologie

Praca doktorska: Konstrukcja operatorów predykcji parametrów strukturalnych w liniowych modelach przepływów międzygałęziowych (Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania)

Dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych (Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii) Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań


IMPAN Warszawa
Seminaria "Statystyka Matematyczna i inne zastosowania probabilistyczne"
Prowadzenie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów komputerowych z przedmiotów: Statystyka, Statystyczna analiza pomiarów, Ekonometria, Teoria prognozy.

Zagadnienia badawcze z obszarów:
Makroekonomia, Prognozowanie ekonometryczne, Ekonometria finansowa, Statystyka szeregów czasowych:
- Ocena elementów macierzy struktury technicznej gospodarki w okresie prognozowanym.
- Predykcja wartości elementów macierzy nakładów o ustalonej strukturze.
- Kombinowana metoda prognozowania macierzy nakładów z udziałem ekspertów.
- Metoda oceny współczynników kapitałochłonności w okresie prognozowanym.
- Analiza, modelowanie i prognozowanie m.in. finansowych, giełdowych szeregówczasowych; prognozowanie kursów walut, wskaźników giełdowych.
- Prognozowanie z modeli wielorównaniowych.
- Testowanie niestacjonarności szeregów czasowych.
- Konstruowanie klasyfikatorów różnych grup szeregów czasowych.

Zagadnienia badawcze z obszaru: Statystyka-Kardiologia:
Badanie stochastycznej struktury rytmu zatokowego serca. 
Modelowanie zmienności rytmu serca osób zdrowych, pacjentów z LVSD oraz pacjentówpo transplantacji serca. Konstruowanie matematycznych klasyfikatorów rozróżniający chgrupy osób zdrowych oraz pacjentów z LVSD.
Analiza przeżycia pacjentów z nadciśnieniem.
Konsultacje naukowe z zakresu analiz statystycznych w wielu dziedzinach, przy problemach również rangi naukowej.

Prowadzenie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów komputerowych z przedmiotów:
Statystyka, Statystyczna analiza pomiarów, Ekonometria, Teoria prognozy.

WYKAZ PUBLIKACJI

Konstrukcja predyktora macierzy nakładów za pomocą układu ortogonalnego funkcji, Badania Operacyjne i Decyzje, Nr 4/1998;
Ocena elementów macierzy struktury technicznej gospodarki w okresie prognozowanym, współautor Jan Mikuś, Badania Operacyjne i Decyzje, Nr 1/1999;
Predykcja wartości elementów macierzy nakładów o ustalonej strukturze, współautor Jan Mikuś, Badania Operacyjne i Decyzje, Nr 3-4/1999;
Kombinowana metoda prognozowania macierzy nakładów z udziałem ekspertów, Badania Operacyjne i Decyzje, Nr 1/ 2000;
Metoda oceny współczynników kapitałochłonności w okresie prognozowanym, współautor Jan Mikuś, Badania Operacyjne i Decyzje, Nr 1/2000;
The point forecast of the situation of the examined company on the market, Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, Matematyka Nr 18/2002,
Sztuczne sieci neuronowe, Matematyka Społeczeństwo Nauczanie, Nr 32 (I2004).
Test pierwiastka jednostkowego oparty na rekordach zakresów dla szeregów czasowych z długą pamięcią (w przygotowaniu).
If nearest neighbours classifier differentiates healthy and patients with LVSD (w przygotowaniu).
Pathways of Nitrogen Removal in Hybrid Treatment Wetlands. Współautor Magdalena Gajewska, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 21, No. 1,2012
Time series modeling of atrial sinus rhythm (w przygotowaniu). dr Krystyna Ambroch

 

WYKAZ WYGŁOSZONYCH REFERATÓW NA KONFERENCJACH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH

Change point in long memory model. 25th European Meeting of Statisticians, University of Oslo (Norwegia), 24-26.07.2005
Note on Csorgo Mielniczuks conjecture. Second International Conference of Applied Mathematics, Plovdiv Technical University (Bułgaria), 12-17.08.2005
Test pierwiastka jednostkowego dla procesów z długą pamięcią. XXXIII Konferencja Statystyka Matematyczna, Wisła, 03-07.12.2007
The unit root test for long memory time series. 2008 Barcelona Conference on Asymptotic Statistics, Centre de Matematica Bellaterra (Hiszpania), 01-05.09.2008
Discrimination between RR signals of healthy people and patients with left ventricle systolic dysfunction using nearest neighbours classifier with Mahalanobis metric for basic RR discrimination characteristics andresiduals of fitted ARIMA models. ISHINE, Kościelisko, 23-26.03.2010
Dyskryminacja pewnych grup niestacjonarnych szeregów czasowych. XXXVI Konferencja Statystyka Matematyczna, Wisła 06-10.12.2010
Time series models for healthy people and patients with LVSD. 8th European Conference on Mathematical and Teoretical Biology, Kraków, 28.06-02.07.2011
Szeregi czasowe w analizie zmienności rytmu serca. XVI Sympozjum Kardiologii Eksperymentalnej PTK, Poznań, 24-26.11.2011
O stochastycznej strukturze szeregów rytmu serca. XXXVII Konferencja Statystyka Matematyczna, Wisła, 05-09.12.2011, dr Krystyna Ambroch

 

LISTA ODBYTYCH SZKOLEŃ

Letnia Szkoła z Matematyki Finansowej, Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, Będlewo, 02-10.07. 2001
Data Mining metody i przykłady. Seminarium StatSoft, Warszawa 29.10.2002
Statystyka dla jakości produktów i usług Six Sigma i inne strategie.
Letnia Szkoła z Matematyki Finansowej, Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, Będlewo, 02-10.07. 2001
Data Mining metody i przykłady. Seminarium StatSoft, Warszawa 29.10.2002
Statystyka dla jakości produktów i usług Six Sigma i inne strategie. Seminarium StatSoft, Warszawa 29.10.2002
International Workshop Recent Advances in Time Series Analysis. Department of Mathematics and Statistics at University of Cyprus, Larnaka,09-12.06.2004
XXX Konferencja Statystyka Matematyczna. Wisła, 06-11.12.2004
XXXI Konferencja Statystyka Matematyczna. Wisła, 05-09.12.2005
26th European Meeting of Statisticians. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 24-28.07.2006
XXXII Konferencja Statystyka Matematyczna. Wisła, 04-08.12.2006
Advanced Concentrated Course Long Range Dependence. Departmentof Mathematical Sciences at University of Copenhagen, 20-23.10.2008
Generalized Linear (Mixed-effects) Models, in R. Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 01-03.07.2009
WIPOR Workshop Industry & Price Forecasting. EDF Paris (Francja), 02-03.07.2010
Szkoła Letnia SAS Analityka SAS: Raportowanie w SAS Enterprise Guide, Data Mining. Centrum Szkoleniowe SAS Institute, Warszawa, 26-30.07.2010
XV Sympozjum Kardiologii Eksperymentalnej PTK, Sopot, 18-20.11.2010
XVI Sympozjum Kardiologii Eksperymentalnej PTK, Poznań, 24-26.11.2011