MENU

dr inż. GIERŁOWSKI Krzysztof

Mgr inż. Krzysztof Gierłowski jest pracownikiem Katedry Teleinformatyki Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. W toku swojej pracy naukowej opublikował ponad 60 artykułów, zarówno krajowych jaki i zagranicznych, w tym 2 wyróżnione 2 i 3 nagrodą w konkursie im. prof. Mieczysława Pożaryskiego organizowanym przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Jego zainteresowania naukowe obejmują lokalne i metropolitalne sieci bezprzewodowe, mechanizmy obsługi mobilności użytkowników, mechanizmy wirtualizacji systemów i sieci, systemy IP, aspekty bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych, a także zagadnienia zdalnego nauczania. Projektant i administrator systemów sieciowych, w szczególności wielousługowych sieci korporacyjnych i dostępowych.