MENU

dr inż. FIRLIT Andrzej

Andrzej Firlit. Absolwent Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Elektrotechnika, specjalność Automatyka i metrologia (1996). W 2006 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika broniąc pracy pt. Analiza porównawcza algorytmów sterowania filtrów aktywnych opartych na wybranych teoriach mocy. Zarówno studia, jaki i doktorat zostały ukończone z wyróżnieniem. Od roku 1995 związany jest z Katedrą Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych w AGH. W latach 1995-1996 na stażu asystenckim następnie, jako pracownik naukowo-dydaktyczny asystent. Od 2006 roku pracuje na stanowisku adiunkta. Prowadzone prace naukowo-badawcze oraz działalność dydaktyczna obejmują następujące obszary: jakość dostawy energii elektrycznej, filtrację aktywną, teorie mocy oraz systemy elektroenergetyczne typu smart grids i systemy ciągłego monitoringu typu smart metering. Za osiągnięcia dydaktyczne w roku 2011 został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Jest autorem lub współautorem ponad 30 publikacji w periodykach krajowych i zagranicznych. Brał udział jako wykładowca w wielu seminariach skierowanych do pracowników energetyki zawodowej, przemysłu oraz biur projektowych. Od 2008 roku pełni funkcję kierownika Studiów Podyplomowych Jakość Energii Elektrycznej prowadzonych w AGH od 1999 roku. Od początku istnienia zaangażowany w pracach Centrum Promocji i Efektywnego Użytkowania Energii Elektrycznej Katedry Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych AGH realizującego prace na rzecz energetyki zawodowej oraz przemysłu. Jest autorem lub współautorem ponad 50 analiz i ekspertyz w zakresie oceny i analizy jakości dostawy energii elektrycznej, kompensacji mocy biernej, filtracji wyższych harmonicznych, audytów energetycznych i innych. Prace te prowadzone były m.in. dla takich instytucji, jak: PSE Operator S.A., KGHM S.A., PGE Dystrybucja S.A., ENION S.A., Vattenfall Distribution Poland S.A., Elektromontaż 1 Katowice S.A., Polskie Centrum Promocji Miedzi Sp. z o.o. (m.in. Program Leonardo Power Quality Initiative), Qumak-Sekom S.A., TELE-FONIKA Kable Sp. z o.o. S.K.A., CELSA Huta Ostrowiec Sp. z o.o., Huta Stalowa Wola S.A, Grupa Górażdże, Elektrownia Połaniec S.A., Michelin Polska S.A. i innych.