MENU

mgr SIEKIERA Joachim

Joachim Siekiera uzyskał tytuł magistra chemii na Uniwersytecie Wrocławskim w 1980 roku. Do roku 1991 pracownik Zakładów Papierniczych w Krapkowicach. W 1991 roku założył firmę Chespa w Krapkowicach, po czym był w niej prezesem Zarządu przez kolejne przez kolejne 25 lat. Obecnie emeryt. Od 1974 roku do chwili obecnej posiada uprawnienia do obrączkowania dzikich ptaków. W ramach grupy obrączkarskiej SILESIANA oznakował około 400 tysięcy ptaków.