MENU

dr inż. DYMARKOWSKI Krzysztof

Aktywność zawodową prowadzi w obszarze pól elektromagnetycznych z ukierunkowaniem na pole elektryczne oraz kompatybilność elektromagnetyczną. W 1976 roku ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Gdańskiej uzyskując tytuł magistra inżyniera. W 1992 roku na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej otrzymał tytuł doktora inżyniera w zakresie elektrotechniki teoretycznej. Autor i współautor ponad dwudziestu patentów, kilkudziesięciu publikacji oraz artykułów z obszaru przepływowego pola prądu elektrycznego oraz kompatybilności elektromagnetycznej prezentowanych na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Pracownik Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. Członek Sekcji Kompatybilności Elektromagnetycznej przy Polskiej Akademii Nauk.