MENU

dr inż. NOSKE Sławomir

Absolwent Politechniki Poznańskiej na  Wydziale Elektrycznym (1990 r). Ukończył studia podyplomowe MBA. W 2013 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Ma 30-letnie doświadczenie w rozwoju sieci dystrybucyjnej. Obecnie jego działalność innowacyjna skupia się na: cyfryzacji, transformacji rynku energii oraz efektywności zarządzania siecią.
Członek CIGRE, aktywny uczestnik stowarzyszeń europejskich OSD (EU DSO Entity, EDSO ) europejskich OSD – EDSO
Autor licznych publikacji oraz prelegent na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Jest obecnie Ekspertem ds. Innowacji w Energa-Operator SA.