MENU

dr inż. BINKOWSKI Tomasz

Ukończył studia z wyróżnieniem w 1996 roku na Wydziale Elektrycznym Politechniki Rzeszowskiej, kierunek elektrotechnika, specjalność automatyka i informatyka. W 2004 roku obronił rozprawę doktorską dotyczącą metod sterowania przekształtnikiem matrycowym. Pracuje w Katedrze Energoelektroniki i Elektroenergetyki PRz, początkowo na stanowisku asystenta, a po uzyskaniu stopnia doktora na stanowisku adiunkta. Od 2023 roku pełni funkcję kierownika Katedry. Zagadnienia naukowe realizuje w obszarze systemów sterowania wykorzystujących układy programowalne FPGA, w szczególności w zastosowaniach sieci pokładowych. Autor i współautor kilkudziesięciu artykułów naukowych, patentów i aktywny recenzent w czasopismach naukowych IEEE.