MENU

prof. dr hab. inż. BARANOWSKI Jerzy

Dr hab. Inż Jerzy Baranowski jest przez całą karierę związany z Akademią Górniczo-Hutniczą. Obecnie kieruje Laboratorium Informatyki w Sterowaniu i Zarządzaniu Katedry Automatyki i Robotyki.
Jego zainteresowania badawcze obejmują diagnostykę procesów i urządzeń, systemy wspomagania decyzji, statystykę Bayesowską i teorię sterowania. Jest laureatem stypendium Ministra dla wybitnych młodych uczonych oraz medalu Komisji Edukacji Narodowej.