MENU

prof. dr hab. inż. PIĄTEK Paweł

Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Pracę doktorską obronił w roku 2007, a habilitację uzyskał w roku 2020. Od ukończenia studiów w jest pracownikiem Katedry Automatyki i Robotyki, Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH.
Interesuje się głównie zagadnieniami związanymi z systemami wbudowanymi przeznaczonymi do pracy w czasie rzeczywistym. Wykorzystaniem tych systemów w rozmaitych zastosowaniach takich jak np. nowoczesne elektronarzędzia, nowoczesne systemy energetyczne, urządzenia mechatroniczne, czy urządzenia elektroniki konsumenckiej. Oprócz pracy naukowej jest autorem i współautorem wdrożeń przemysłowych.