MENU

dr inż. DRABEK Tomasz

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Stopień naukowy doktora nauk technicznych w dziedzinie Elektrotechnika uzyskał w roku 1999. Obecnie jest zatrudniony na AGH, na stanowisku adiunkta w Katedrze Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii. Jest autorem lub współautorem 70 publikacji naukowych, w czasopismach naukowych krajowych i międzynarodowych, oraz współautorem rozwiązań technicznych chronionych patentami (https://bpp.agh.edu.pl/autor/drabek-tomasz-03641). Był też promotorem 85 prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich. Prowadzi wykłady z  przedmiotów: Maszyny Elektryczne, Napędy Elektryczne, Elektromaszynowe Elementy Automatyki oraz Współpraca Maszyn i Urządzeń z System Energetycznym. Jest specjalistą w zakresie maszyn elektrycznych oraz ich współpracy z systemem elektroenergetycznym i z przekształtnikami energoelektronicznymi. Posiada doświadczenie zawodowe zarówno w obszarze badawczym, jak i przemysłowym; brał udział w realizacji projektów badawczych i wdrożeniowych oraz prac przemysłowych. Obszar zainteresowań naukowych obejmuje silniki elektryczne przełączalne (DCEFSM, TFM, HEFSM, DC brushless, AC brushless) i ich sterowanie.