MENU

dr inż. TUTAJ Andrzej

Tytuł magistra inżyniera w zakresie automatyzacji procesów przemysłowych uzyskał na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w 2000 roku, a stopień doktora w dyscyplinie automatyka i robotyka na tejże uczelni w 2009 roku. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Automatyki i Robotyki AGH. Jego obszar zainteresowań badawczych obejmuje sieciowe systemy sterowania, estymację orientacji sztucznych satelitów Ziemi, sterowanie silnikami elektrycznymi, systemy ułamkowego rzędu i systemy automatyki przemysłowej