MENU

prof. dr hab. inż ZENDER-ŚWIERCZ Ewa

Pracownik naukowo – dydaktyczny Politechniki Świętokrzyskiej, specjalizuje się w jakości powietrza wewnętrznego, komforcie termicznym oraz instalacjach wentylacji, klimatyzacji, c.o., odnawialnych źródeł energii. Kierownik Laboratorium Mikroklimatu oraz Laboratorium Fizyki Budowli, Energetyki Słonecznej i Wodnej. Członek PZiTS. Ekspert NOT. Jest kierownikiem grantów badawczych pt. „Efektywność przyswajania wiedzy, a jakość powietrza wewnętrznego w szkołach” oraz „Badanie właściwości cieczy zmiennofazowych – symulacje CFD”. Autorka publikacji o tematyce jakości powietrza, komfortu cieplnego, efektywności odzysku ciepła. Twórca patentu i wzoru użytkowego oraz zgłoszenia patentowego. Odznaczona Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.