MENU

dr inż. LEŚKO Marcin

Pracuje w Katedrze Energoelektroniki i Elektroenergetyki na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej. Głównym obszarem jego działalności naukowej jest technika świetlna, zagadnienia związane z modelowaniem i konstrukcją układów świetlno-optycznych, opraw oświetleniowych oraz fotometrią. Jest autorem lub współautorem wielu publikacji naukowych, patentu, członkiem zespołów badawczych w projektach NCBiR i MEiN.