MENU

dr inż. BARAN Krzysztof

Jest doktorem nauk technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne w specjalności technika świetlna. Zatrudniony jest na stanowisku adiunkta w Katedrze Energoelektroniki i Elektroenergetyki Politechniki Rzeszowskiej. Prowadzi działalność badawczą w obszarze półprzewodnikowych źródeł światła, modelowania termicznego źródeł LED oraz pomiarów parametrów świetlnych. Jest autorem i współautorem wielu publikacji z zakresu techniki świetlnej, w tym zamieszczonych w bazie JCR oraz Web of Science.