MENU

dr inż. WACHTA Henryk

Jest doktorem nauk technicznych z zakresu techniki świetlnej. Pracuje w Katedrze Enegoelektroniki i Elektroenergetyki Politechniki Rzeszowskiej na stanowisku adiunkta. Prowadzi działalność badawczą w obszarze modelowania układów świetlno-optycznych, oświetlenia dekoracyjnego oraz metrologii techniki świetlnej. Jest Ekspertem Polskiego Komitetu Oświetleniowego. Jest współautorem 6 patentów, 2 zgłoszeń patentowych oraz szeregu publikacji naukowych zamieszczonych w bazie JCR oraz Web of Science. Prowadzi aktywną działalność jako kierownik lub wykonawca grantów badawczo - rozwojowych.