MENU

dr hab. inż. RÓŻOWICZ Sebastian

Uzyskał tytuł magistra inżyniera w Politechnice Świętokrzyskiej w 2002 roku oraz obronił doktora w Politechnice Świętokrzyskiej w 2012 roku. Od 2019 roku pracuje na stanowisku profesora w Katedrze Systemów Elektrycznych i Automatyki Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Jego zainteresowania naukowe obejmują: modelowanie procesów i układów fizycznych z wykorzystaniem rachunku różniczkowego w technice motoryzacyjnej, analizę energii wyładowania iskrowego oraz modele matematyczne układów zapłonowych.