MENU

dr inż. WANCERZ Marek

Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej o specjalności systemy elektroenergetyczne. Od 1990 roku pracuje w Katedrze Elektroenergetyki. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z modelowaniem pracy systemu elektroenergetycznego, analizą pracy źródeł wytwórczych i ich wpływu na pracę systemu elektroenergetycznego oraz jakością energii elektrycznej. Jest autorem licznych publikacji o tej tematyce, a także prac naukowo-badawczych dla przemysłu oraz instytucji związanych z energetyką.