MENU

dr hab. inż. PIJARSKI Paweł

Ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej (2004). Pracę doktorską obronił w 2012 roku. Habilitację uzyskał w 2019 roku. Od 2005 roku jest pracownikiem swojej macierzystej uczelni. Jego zainteresowania naukowe są obecnie związane z analizą pracy systemu elektroenergetycznego, a także z metaheurystycznymi metodami optymalizacji. Jest współautorem kilkudziesięciu artykułów i prac poświęconych tej tematyce.