MENU

prof. dr hab. inż. IEEE Fellow CZARNECKI Leszek S.

Leszek S. Czarnecki ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej w 1962 r. i rozpoczął pracę na tym wydziale. W roku 1969 uzyskał z wyróżnieniem stopień doktora, a w roku 1984 stopień doktora habilitowanego. W latach 1984-86 pracował w Kanadyjskiej Akademii Nauk (NRC). W latach 1987-1989 był docentem na WSI w Zielonej Górze, a od 1989 r. do chwili obecnej jest profesorem Uniwersytetu Stanowego Luizjany, w Stanach Zjednoczonych. Zajmuje się teorią mocy i właściwościami energetycznymi obwodów z przebiegami niesinusoidalnymi. Jest twórcą wiodącej obecnie na świecie Teorii Mocy Składowych Fizycznych Prądu (Currents Physical Components-CPC- Power Theory). Prof. Czarnecki jest autorem przeszło 270 artykułów, referatów i książek oraz 27 patentów. Przeszło 110 jego artykułów zostało opublikowanych w czasopismach międzynarodowych, takich, jak Archiv fur Elektrotechnik, IEE Proceedings, IET oraz IEEE Transactions. Za opracowanie teorii mocy asymetrycznych układów trójfazowych z przebiegami niesinusoidalnymi i metod kompensacji został w 1996 r. uhonorowany stopniem Fellow of the Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE. Jest Członkiem Zagranicznym PTETiS-u. W 2006 roku, na wniosek Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, Prezydent RP nadał mu tytuł Profesora Nauk Technicznych, zaś w roku 2007 Louisiana State University nadał mu stopień Alfredo M. Lopez Distinguished Professor. Prof. Czarnecki wykładał na uniwersytetach w Padwie, Mediolanie, Tokyo, na Taiwanie, w Chinach, Australii i Nowej Zelandii. Działalność naukową prof. Czarnecki łączy z alpinizmem. W 1973 r. przeszedł główną grań Tatr; w 1975 r. był członkiem zespołu, który przeszedł po raz pierwszy pięciotysięczną grań Ruwenzori i wszedł na wszystkie pięciotysięczne szczyty Afryki. W 1977 r. uczestniczył w narciarskim 500 kilometrowym trawersie Spitsbergenu. W 1979 r. wszedł bez wspomagania aparaturą tlenową na wys. 8350 m na Lhotse w Himalajach. Wspinał się w Andach, Dolomitach i Górach Wrangella na Alasce. W 1999 r. wszedł samotnie na McKinley'a, (6200m), najwyższy szczyt Ameryki Pn. Jako płetwonurek nurkował na Wielkiej Rafie Koralowej Australii, na rafach Nowej Zelandii, na Morzu Karaibskim i Morzu Czerwonym, na Oceanie Indyjskim i na rafach Bonaire i Belize. W 1999 roku za działalność na terenie Stanów Zjednoczonych na rzecz wprowadzenia Polski do NATO, Leszek S. Czarnecki otrzymał z rąk Prezydenta RP Krzyż Kawalerski Orderu Zasług Rzeczypospolitej Polskiej. Web Page: www.lsczar.info