MENU

dr inż. Jarosław Wiater

Studia na Wydziale Elektryczny Politechniki Białostockiej ukończył w 2002 roku.
W 2009 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w dziedzinie elektrotechnika, specjalność technika wysokich napięć. Od 2007 roku jest członkiem Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej. Jest autorem 2 monografii, 146 publikacji naukowych.
Obecne zainteresowania naukowo-techniczne skupiają się na rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną odgromową i przepięciową oraz analizie bezpieczeństwa podczas doziemnych wyładowań piorunowych. Przy współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji, Polskim Komitetem Ochrony Odgromowej prowadzi aktywną współpracę z Polską Izbą Ubezpieczeń (PIU) mającą na celu minimalizację strat związanych z wyładowaniami piorunowymi i kosztami ich likwidacji.Od 2023 roku jest członkiem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i uczestniczy w pracach: KT 55 - Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych, KT 73 - Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników Przepięć