MENU

prof. dr hab. inż. CZAPP Stanisław

Studia ukończył w Politechnice Gdańskiej, z którą jest związany zawodowo od 1997 roku. Na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki tej uczelni uzyskał stopień doktora (2002) i doktora habilitowanego (2010), natomiast w roku 2023 otrzymał tytuł profesora. Jego zainteresowania naukowe i aktywność dydaktyczna dotyczą instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, a w szczególności ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. Autor lub współautor książek, wielu artykułów i referatów oraz opracowań niepublikowanych o charakterze projektów, ekspertyz i opinii. Uczestnik kilkudziesięciu konferencji w kraju i za granicą. Prowadził wykłady dla projektantów oraz służb eksploatacji m.in. w Elektrowni Bełchatów, Mazowieckiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. W latach 2012-2016 pełnił funkcję prodziekana ds. rozwoju i współpracy. Jest rzeczoznawcą SEP w dziale 08 Instalacje i urządzenia elektryczne.