MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 3, Nr 1 (7) 2012

Publ. 30.03.2012

Rozproszona automatyka SZR w sieciach rozdzielczych średniego napięcia zgodnych z IEC 61850

Opportunities and Difficulties in Implementation of Power System Protective Automation in Accordance to IEC 61850

dr hab. inż. Dariusz R. KARKOSIŃSKI

s. 63-73 DOI:

Abstract

The requirements of IEC 61850 published in 2002 - 2010 (in 14 parts) establish new opportunities in the implementation of protective automation. The standard harmonizes the rules for data exchange and compatibility between substation devices supplied bydifferent manufacturers. Not only does system enable communication in the fastest growing Ethernet technology, but also eliminates the need for copper cables for control signal as well.The paper discusses the interoperability tests conducted by the author for five different manufacturers' protective relays.

Streszczenie

Nowe możliwości w realizacji automatyki zabezpieczeniowej wnoszą wymagania normy IEC 61850 (PN-EN 61850) opublikowanej w latach 2002 - 2010 w 14 częściach. Norma ujednolica zasady wymiany danych pomiędzy urządzeniami stacji elektroenergetycznych. Zasadniczym celem standardu 61850 jest zapewnienie kompatybilności urządzeń pochodzących od różnych producentów. Standard zakłada zastosowanie mikroprocesorowych urządzeń stacyjnych IED (ang. Intelligent Electronic Devices), takich jak zabezpieczenia cyfrowe, sterowniki polowe, stacyjne oraz przetworniki pomiarowe i aparaty wykonawcze, wyposażonych w odpowiednie interfejsy komunikacyjne. Norma przewiduje komunikację w najszybciej rozwijającej się technologii sieciowej Ethernet. Pozwala to na realizację najbardziej złożonych powiązań logicznych automatyki stacyjnej i między-stacyjnej przy wyeliminowaniu miedzianych kabli sterowniczych oraz sygnalizacyjnych. Jednakże, sprawdzenie współdziałania zastosowanych urządzeń IED wymaga czasochłonnych testów przeprowadzanych na budowanych bądź modernizowanych obiektach elektroenergetycznych.

Keywords

IEC 61850; Ethernet, interoperability tests, protective relays, Intelligent Electronic Devices, bay and substation controllers, peer-to-peer

Słowa kluczowe

Norma IEC 61850, szybki Ethernet, interfejsy komunikacyjne, sterowniki polowe, sterowniki stacyjne, rozdzielnie

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

Index Copernicus