MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 3, Nr 1 (7) 2012

Publ. 30.03.2012

Ochrona odgromowa rozległych obiektów typu halowego

Ligh tning pro tection of large hall-type buildings

prof. dr hab. inż. Andrzej W. SOWA

s. 47-54 DOI:

Abstract

The article describes the rules and regulations that should be taken into consideration while designing lightning protection of large hall-type buildings in accordance with PN-EN 62305 standard.

Streszczenie

Zasady podejmowania decyzji o potrzebie stosowania urządzenia piorunochronnego na rozległych obiektach typu halowego oraz sposoby ochrony przed występującym zagrożeniem piorunowym zostaną przedstawione na podstawie zaleceń norm serii PN-EN62305. Normy tej serii, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury zostały, jako jedyne przywołane przy rozwiązywaniu zagadnień związanych z ochroną odgromową obiektów budowlanych.

Keywords

PN-EN 62305 standard, Lightning protection, large hall-type buildings.

Słowa kluczowe

PN-EN 62305, Ochrona odgromowa rozległych obiektów.

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

1. PN-EN 62305-3:2009, Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów budowlanych i zagrożenie życia.