MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 3, Nr 2 (8) 2012

Publ. 30.06.2012

Praktyczne obliczenia w instalacjach słonecznego ogrzewania wody

Calculation method in water heating solar collectors

dr inż. Zdzisław KUSTO

s. 70-78 DOI:

Abstract

Solar water heating is the most effective kind of solar energy conversion from technical and economic point of view. The article describes how the best type of solar collector is chosen together with the presented calculation method.

Streszczenie

Najbardziej efektywne pod względem technicznym i ekonomicznym jest słoneczne ogrzewanie wody użytkowej, do którego można już znaleźć obszary ekonomicznej opłacalności. W artykule skoncentrowano się na obliczeniach rocznego bilansu ciepła w instalacji słonecznego ogrzewania wody użytkowej. Do obliczeń wykorzystano charakterystyki sprawnościowe kolektorów słonecznych istniejących na polskim rynku. W opracowaniu zaproponowano metodę postępowania przy wyborze typu kolektora najlepiej pasującego do zadanych warunków użytkowania oraz pokazano przykłady obliczeniowe.

Keywords

solar collectors, solar energy, calculation method

Słowa kluczowe

słoneczne ogrzewanie wody, metoda obliczeniowa, kolektory słoneczne

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] Informacje ze stron internetowych i katalogi firmowe z lat 2005-20077
[2] Kusto Z.: Techniczna i ekonomiczna weryfikacja efektywności słonecznego ogrzewania wody użytkowej. VIII Ogólnopolskie Forum
Odnawialnych Źródeł Energii. Konferencja Naukowo-Techniczna. Międzybrodzie Żywieckie, 15 – 17 maja 2002
[3] Kusto Z.: Konkurencyjność słonecznego ogrzewania wody użytkowej. Międzynarodowa Konferencja „Odnawialne źródła energii u progu XXI
wieku”. Europejskie Centrum Odnawialnych Źródeł Energii EC BREC. Warszawa, 10 – 11 grudnia 2001
[4] Kusto Z.: Prace w trakcie realizacji w ramach prac własnych. Nie publikowane. Politechnika Gdańska, Katedra Elektroenergetyki.
2006 – 2007.
[5] Kusto Z.: Charakterystyczne cechy promieniowania słonecznego w Polsce. Modele nasłonecznienia jednostkowych powierzchni
nachylonych. Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk, Nr rej. 47/80. Gdańsk