MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 3, Nr 3 (9) 2012

Publ. 30.09.2012

Energooszczędne sterowanie maszynami z magnesami trwałymi

Energy-saving control in electric motors with permanent magnets

prof. dr hab. inż. Zbigniew KRZEMIŃSKI

s. 45-50 DOI:

Abstract

The article describes the control of brushless motors with permanent magnets and contactless sensor system. The multi scalar mode has been chosen to describe the parameters of a motor for torque constant regulation.

Streszczenie

Przedstawiono klasyfikację silników z magnesami trwałymi i pokazano wybrane metody sterowania. Zaprezentowano bezczujnikowe sterowanie silnikiem bezszczotkowym prądu stałego. Podano kryteria umożliwiające energooszczędne sterowanie silnikiem przez optymalny wybór kąta przełączeń zasilanych faz. Zaprezentowano układ sterowania silnikiem z zagłębionymi magnesami wskazując zmienne modelu multiskalarnego jako zmienne stanu korzystniejsze do analizy zależności występujących w maszynie. Przedstawiono układ regulacji prędkości z podporządkowanym obwodem regulacji momentu. Zaprezentowano zależności zapewniające energooszczędne sterowanie silnikiem z wykorzystaniem momentu reluktancyjnego. Rozważania teoretyczne zilustrowano wynikami badań symulacyjnych.

Keywords

brushless motors, permanent magnets, contactless sensor, multi scalar mode, torque constant regulation

Słowa kluczowe

magnesy trwałe, energooszczędne sterowanie, bezczujnikowe sterowanie, moment reluktancyjny

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

http://epismo-aez.pl/energooszczedne-sterowanie-maszynami-z-magnesami-trwalymi-bibliografia.php